رونمایی از اطلس جهادی با حضور فرمانده سپاه پاسداران