پاپ‌آپ‌های جعلی اندروید صدای کاربران را درآورد!

ایتنا - به تازگی کاربران گوگل اندروید توسط مجموعه‌ای از پاپ‌آپ‌های‌ جعلی که در دستگاه‌هایشان ظاهر شد، اذیت شدند.