سامسونگ تمامی نرم‌‌افزارهای واقعیت افزوده خود را حذف می‌‌کند