فیلمموضع باشگاه پرسپولیس درباره تصمیم عجیب AFC و قرارداد استوکس از زبان انصاری فرد