شگفت‌زدگی کارشناسان خارجی از نقش جنگل‌کاری‌های چین در کاهش جهانی کربن

بر اساس گزارش منتشر شده اخیر در شبکه تلویزیونی «بی بی سی» انگلیس، نتایج مطالعات اخیر انجام شده توسط یک تیم بین المللی نشان می دهد که سهم جهانی جنگل های چین در جذب کربن دست کم گرفته شده است.