مجوزهای حوزه گردشگری تا پایان سال تمدید می‌شود

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری استان قزوین از تمدید اعتبار تمام مجوزهای فعالیت در حوزه گردشگری صادره از سوی این اداره کل تا پایان سال جاری خبر داد.