خطیب‌زاده آمریکا بدون هیچ شرمی هر منطقه‌ای را به عنوان پایگاه علیه ایران استفاده می‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایالات متحده بدون هیچ شرمی هر منطقه ای را به عنوان پایگاه علیه ایران استفاده می کند. ما به نیات امریکا مشکوک هستیم و اقدامات این کشور را رصد میکنیم اما در مراودات دوجانبه افغانستان با آمریکا تا جائی که به امنیت و منافع ملی و منطقه ای ما آسیب نرساند، صحبتی نمیکنیم.