ببینیدشعار و خواسته اصلی تجمع مردمی مقابل شورای عالی امنیت ملی چیست؟

جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران با تجمع در مقابل شورای عالی امنیت ملی خواستار واکنش قاطع و محکم نسبت به ترور شهید فخری زاده شدند. منبع: خبرگزاری دانشجو