سلامت قوه قضائیه بدون سلامت جریان وکالت امکان پذیر نیست

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: سخن گفتن از سلامت قوه قضائیه بدون سلامت جریان وکالت امکان پذیر نیست لذا نباید اجازه داد چند وکیل و قاضی ناسالم نگاه مردم به دستگاه قضایی را عوض کنند.