ببینیدبیرون آوردن ۲۰ کرم زنده از داخل چشم مرد چینی

مرد چینی حدود ۶۰ ساله علاقمند به ورزش حین تمرین در فضای باز توسط حشرات گزیده شد. به گفته پزشکان حشرات حامل انگل بوده و انگل‌ها به مدت یک سال در چشم او لانه کرده بودند. منبع: دیلی میل