بیانیه پمپئو در واکنش به انفجارهای مهیب در بیروت

ایرنا نوشت: وزیر خارجه آمریکا با غمبار دانستن انفجار در بندر بیروت گفت منتظر نتایج تحقیقات دولت لبنان درباره علل این حادثه هستیم.