تصمیم روسیه درباره معامله قرن

ایسنا نوشت: وزارت خارجه روسیه خواهان برگزاری نشست کمیته بین‌المللی چهارجانبه صلح خاورمیانه در نزدیکترین زمان ممکن شد.