تغییرات لیست اولیه و نهایی شورای ائتلاف /۶ کاندیدا تغییر کرد، قالیباف راضی شد

شورای ائتلاف در نهایت یک روز پس از انتشار لیست جبهه پایداری لیست نهایی خود را منتشر کرد، لیستی که در مقایسه با لیست اولیه شش تغییر و جابجایی را شاهد است.