فرزندان چهارم و بیشتر تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند؟

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: مشاور معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی درباره بیمه فرزندان چهارم و بیشتر، توضیحاتی داد.