چرا امین زندگانی با لباس بلوچی در جشن حافظ حاضر شد؟/ عکس