فیلمدلبری عادل فردوسی‌پور با جمله معروفش زمان گرفتن تندیس حافظ