تصویری از عیادت محمود واعظی از عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام