عراقچیاروپا باید فروش نفت ایران را تضمین کند/انتخابات آمریکا تأثیری در برنامه‌های ایران ندارد