واکنش مدیرعامل سی‌سینما به انتقادها بابت درج اطلاعات بازیگران پیش از انقلاب