تشکیل پرونده قضایی به خاطر اظهارات یک جامعه‌شناس درباره قم