تحلیل احسان شریعتی از اعتراضات بنزینی/مسئله، معیشت و نان است/ روش‌هایی نظیر پارازیت و فیلتر جوابگو نیست

احسان شریعتی گفت: روشنفکران و نیروهای آگاه و مصلح باید هوشیاری و قدرت پیش‌بینی و پیش‌گیری داشته باشند و روش‌های درست و اصولی را انتخاب کنند. زیرا وقتی خشونت یا صحنهٔ جنگ داخلی پدیدار شود، گرد و غباری ایجاد خواهد شد که تفکیک صفوف از یکدیگر ناممکن می‌شود.