فیلمتوضیحات استاندار تهران درباره تعطیلی مدارس و بوی بد تهران

استاندار تهران گفت: تاکنون منشاء بوی نامطبوع تهران دقیقا مشخص نشده و این بو مشابه بوی نامطبوع سال گذشته نیست.