فیلمبرداری «دشمنان» از اکباتان شروع شد

فیلم «دشمنان»، به کارگردانی علی درخشنده و بازی رویا افشار، ندا جبرئیلی، مسعود دلخواه و ... جلوی دوربین رفت.