نماینده رهبر معظم انقلاب هلال احمر در سیل خوش درخشید