سوریه از شورای امنیت خواست درباره جنایت‌های آمریکا تحقیق کند