چین؛ هدایت کننده مسیر حرکت دهکده جهانی به سمت احیای اقتصادی

صندوق بین المللی پول اخیرا «چشم انداز اقتصادی جهان» را منتشر کرده که در آن اینطور برآورد شده است که اقتصاد چین در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۱.۹ درصد رشد خواهد داشت و چین تنها کشوری در میان اقتصادهای بزرگ جهان خواهد بود که همچنان رشد مثبت اقتصادی خود را حفظ خواهد کرد؛‌ این درحالیست که احتمال سقوط ۴.۴ درصدی اقتصاد جهان وجود دارد.