طرح‌های پژوهشی دستگاه‌ها باید در راستای حل مشکلات آذربایجان شرقی باشد