تغییرات در فصل چهارم سریال «بچه مهندس»

فارس نوشت: کارگردان فصل چهار سریال «بچه مهندس» تغییر کرده و علی غفاری جای خود را به یک کارگردان دیگر خواهد داد.