گل محمدی یک کلمه هم درباره ترابی حرف نزد!

سرمربی پرسپولیس از صحبت کردن درباره مهدی ترابی در نشست خبری بازی تیمش برابر آلومینیوم طفره رفت.