ببینید شکار تصویر پلنگِ در حال استراحت در پارک ملی گلستان

پلنگ نماد تنوع زیستی استان گلستان است که تصویر استراحت آن در منطقه‌ای از پارک ملی گلستان را محسن حدادی محیط بان گلستان شکار کرده است. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان