در بازی مقابل سپاهان با سیستم و شکل جدیدی وارد زمین می شویم

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: در بازی فردا مقابل تیم فوتبال سپاهان با سیستم و شکل جدیدی وارد زمین می شویم.