صنعت نفت آبادان برای هر تیمی خطرناک است

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: تیم صنعت نفت آبادانی تیمی است که از لحاظ فوتبالی در ضد حملات خیلی خوب کار می کنند و چهار یا پنج بازیکن رو به جلوی این تیم برای تیمشان فوق العاده بازی می کنند و این می تواند برای هر تیمی خطرناک باشد.