عکسی قدیمی از ناصر حجازی در بابل

ناصر حجازی، یکی از بزرگترین شخصیت‌های تاریخ فوتبال ایران بود.