چند درصد جوانان فوت شده بر اثر کرونا، بیماری زمینه‌ای دارند؟

ایسنا نوشت: مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا اعلام کرد: ۷۵ درصد از جوانانی که بر اثر بیماری کووید-۱۹ فوت کرده اند دچار بیماری‌های زمینه‌ای بوده‌اند.