مشکلات شهرداری الکترونیک در کشور؛ از قطعی اینترنت تا اخراج کارمندان

شهرداری مشهد می‌گوید توانسته است اکثر خدمات مورد نیاز شهروندان را به صورت الکترونیکی ارائه دهد. خدماتی مانند صدور پروانه ساخت، تمدید آن و سایر پروانه هایی که صدور آنها در صلاحیت شهرداری هاست. آیا این ایده در کشور ما با توجه مشکلات شهرداریها از جمله نداشتن بودجه لازم و درآمدزایی از تخلفات ساخت و ساز شهروندان، شدنی است؟