اولین بزن‌بزن تاریخ استقلال-پرسپولیس/عکس

در سال 1349 برای اولین بار دیدار سرخابی های پایتخت به درگیری کشیده شد.