دلنوشته دختر سردار سلیمانی در فراق پدر

تسنیم نوشت: کتاب «از چیزی نمی‌ترسیدم» حاوی دست نوشته‌های سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در روزهای اخیر منتشر شده است.