جریمه کرونایی ٨٣٨٠۴ خودرو در شب گذشته

ایسنا نوشت: نیروی انتظامی از جریمه ٨٣ هزار و ٨٠۴ دستگاه خودرو طی طرح محدودیت تردد در شب گذشته خبر داد.