استاندار تهران رسانه‌ها خط مقدم مقابله با القای ناامیدی هستند