دادستان کل کشور انتظار این است که دولت هرچه سریع‌تر سفیر انگلیس را اخراج کند