تمرین پرسپولیس تعطیل شد

تیم فوتبال پرسپولیس روز چهارشنبه تمرین نخواهد کرد.