همایش بزرگ حافظین انفال دهه اول بهمن‌ماه برگزار می‌شود