انتخاب وین‌تک به‌عنوان واحد نمونه کیفی ملی استاندارد

شرکت آدوپن پلاستیک پرشین (وین‌تک) از سوی سازمان ملی استاندارد کشور به‌عنوان واحد نمونه کیفی ملی در سال 99 انتخاب شد.