ببینیدکدام فیلم‌ها در دهه ۹۰ توقیف شدند؟

کارنامه فیلم‌های توقیفی در دهه ۹۰ را در اینفوگرافی می‌بینید. در این سالها و در مجموع ۲۱ فیلم رنگ توقیف به خود دیده‌اند. منبع: اعتماد