تصاویرتمرین تیم ملی امید در تایلند

تمرین ۲۴ دی تیم ملی امید با سرمربی گری حمید استیلی در تایلند برگزار شد.