آمریکا نیروی نظامی به شرق آفریقا اعزام می‌کند

head> آمریکا نیروی نظامی به شرق آفریقا اعزام می‌کند | خبرگزاری بین المللی شفقنا