ترکیه تماس‌ها با روسیه درباره سوریه تسهیل یافته است

head> ترکیه: تماس‌ها با روسیه درباره سوریه تسهیل یافته است | خبرگزاری بین المللی شفقنا