نسخه‌های جدید ویندوز در معرض حملات آسیب‌پذیری LPE قرار دارند

head> نسخه‌های جدید ویندوز در معرض حملات آسیب‌پذیری LPE قرار دارند | خبرگزاری بین المللی شفقنا