واکنش ائتلاف حکیم به جلسه صدر و چارچوب هماهنگیتوافقی صورت نخواهد گرفت

head> واکنش ائتلاف حکیم به جلسه صدر و چارچوب هماهنگی:توافقی صورت نخواهد گرفت | خبرگزاری بین المللی شفقنا