بازی دو بچه کانگورو + عکس

دو کانگوروی نا بالغ که به تقلید از نر های گروه با هم بازی جنگ میکنند و به نوعی تمرین میکنند.